خرید و فروش پکینگ هیدرولیک و پنوماتیک

امروزه از پمپ ها و پیستون ها در سیستم های آبی و در صنایع مختلف استفاده های فراوانی می شود. در پمپ ها امکان نشت آب و یا ورود هوا وجود دارد، بنابراین باید جهت جلو

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید