پمپ قیر دنده داخلی

نحوه کار پمپ دنده ای غلیظ کش

نحوه کار پمپ دنده ای غلیظ کش اگر بخواهیم در مورد نحوه کار پمپ های دنده ای بدانیم ، به این صورت است که دو چرخ دنده بصورت افقی ، یکی متحرک و دیگری محرک درون پوسته چدنی بر روی هم قرار میگیرند. با انجام چرخش بوسیله الکتروموتور سیال غلیظ از یک طرف بوسیله همین […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید