گاز سوز کردن صنایع خوراک دام و طیور

لزوم گاز سوز کردن صنایع خوراک دام و طیور گاز سوز کردن صنایع خوراک دام و طیور با هدف کاهش آلودگی ناشی از سوخت گازوییل و مازوت و ایجاد بستر مناسب برای توزیع و برخورداری از نعمت گاز طبیعی و در نهایت کاهش هزینه های مربوط از سوی دولت و صنایع خوراک دام وطیور ، […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید