تولیدی مشعل توربو ، صنعتی با سوخت گاز

مشعل یک وسیله ی کاربردی و مهم در هر سیستم گرمایشی است که انواع مختلفی همچون مشعل خانگی، صنعتی، گاز سوز و … دارد. در هرسیستم گرمایشی مانند بخاری های خانگی و یا

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید